14 περιοριστικές πεποιθήσεις σε σχέση με τα χρήματα

Μερικές περιοριστικές πεποιθήσεις, που στέκονται εμπόδιο στην εισροή χρημάτων και τη δημιουργία πλούτου, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με νέες μέσα από τη επανάληψη θετικών δηλώσεων.