30’ λεπτά μαζί σου!

Μπορείς να μένεις κάθε μέρα, τουλάχιστον, 30’ λεπτά μαζί σου; Η επαφή με τον εαυτό μας είναι εξαιρετικά σημαντική για την ισορροπία μας