Δεύτερο τσάκρα – θεραπεία του ιερού τσάκρα

Το σανσκριτικό όνομα για το δεύτερο τσάκρα το ιερό τσάκρα είναι Svadhisthana, που σημαίνει «γλυκύτητα» και όντως κάνει τη ζωή πιο γλυκιά και αυξάνει την ευχαρίστηση, τη σεξουαλικότητα, τη συναισθηματική έκφραση και τη δημιουργικότητα.