Ο κόσμος αλλάζει μόνο μέσα από εσένα

Όλα όσα δεν σου αρέσουν, αλλάζουν μόνο μέσα από εσένα.
Περισσότερο από κάθε άλλη φορά, σήμερα οι άνθρωποι ενδιαφερόμαστε για το κοινό καλό.