Ποιες ευλογίες φέρνει το 2024 και ο αριθμός 8;

H Νέα Χρονιά 2024 και ο αριθμός 8. Μία ισχυρή και μεταμορφωτική χρονιά.