Αν θέλεις θαύματα στη ζωή σου καθάρισε πρώτα την καρδιά σου

Τα θαύματα στη ζωή μας έρχονται όταν η καρδιά μας είναι καθαρή. Η θετική σκέψη είναι το όχημα, αλλά η καρδιά είναι το καύσιμο.