Διαλογισμός για την αγάπη του εαυτού μας

Η αγάπη που νιώθεις για τον εαυτό σου, η αυτογάπη, είναι η βάση για να έχεις όλα όσα θέλεις. Η ανάπτυξη της αυτοαγάπης έρχεται μέσα από την πλήρη αποδοχή του εαυτού σου.