Διαλογισμός για την κορύφωση της ερωτικής επιθυμίας

Μια άσκηση διαλογισμού πριν την ερωτική συνεύρεση θα σας βοηθήσει να αφυπνίσετε τις αισθήσεις σας.