Έτσι γίνεται το θαύμα!

Τα θαύματα γίνονται με την απόλυτη πίστη, πως αυτό που ζητάς, συμβαίνει ήδη. Ακόμα κι αυτό που ζητάς αφορά ένα άλλο πρόσωπο, να γνωρίζεις ότι όλα μπορούν να αλλάξουν.