Φυτικές τροφές για πνευματική ανάπτυξη

Φυτικές τροφές και πνευματική ανάπτυξη. Ποιός ο ρόλος της σωστής διατροφής στη σύνδεσή μας με το Όλον;