Οι 50 αποχρώσεις του «εγώ» …

Οι 50 αποχρώσεις του «εγώ» είναι κομμάτια διαλόγων με τον εαυτό μας.