Η δύναμη της μυστικότητας

Η επικοινωνία με τη δημιουργική πηγή είναι ιδιωτική υπόθεση. Οι μυστικιστές περιφρουρούσαν ότι δημιουργούσαν με σιωπή. Ο λόγος ήταν πως θεωρούσαν ότι θα παραβίαζαν την ιερή τους πίστη, αν μιλούσαν στους άλλους για τις ικανότητες τους, αλλά και για όσα δημιουργούσαν.