Η δύναμη του παρατηρητή πάνω στις σκέψεις

Δεν είσαι οι σκέψεις σου αλλά πολλά περισσότερα. Από αυτό ξεκινά και η μεταμόρφωση της ζωής σου.