Η εσωτερική συνομιλία καθορίζει το μέλλον σου

Μήπως οι πεποιθήσεις μας είναι τόσο πειστικές, που τελικά, όλα γύρω μας συμμορφώνονται με τις επιταγές τους; Κι αν ισχύει αυτό, τότε, αν αλλάζαμε τις πεποιθήσεις μας σε συνειδητά καθοδηγούμενες από εμάς, μήπως τελικά δημιουργούσαμε μία νέα ευτυχισμένη ζωή;