Οι πνευματικές εμπειρίες των σχέσεων

Όλες οι σχέσεις μας με τους άλλους είναι πνευματικές εμπειρίες. Άλλες φορές καλές και άλλες φορές επίπονες. Γιατί όμως, συμβαίνει αυτό;