Η προσευχή ξεκλειδώνει την αποθήκη των άπειρων δυνατοτήτων

Η προσευχή είναι αυτή που ξεκλειδώνει την αποθήκη των άπειρων δυνατοτήτων που όλοι έχουμε για να δημιουργήσουμε τη ζωή, που μας αρέσει.