Ημέρες αυτό-αγάπης!

Η αυτό-αγάπη, να μάθουμε δηλαδή, να αγαπάμε τον εαυτό μας για κάποιους είναι κύρια αξία της ζωής τους, ενώ κάποιοι άλλοι δυσκολεύονται να βρουν τον τρόπο να αγαπήσουν τον εαυτό τους.