Κβαντικό άλμα – τεχνική

Πώς μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ένα κβαντικό άλμα όταν τρέχουν γύρω μας υποχρεώσεις και η πραγαμτικότητά μας, μας δείχνει κάτι άλλο από αυτό που θέλουμε;