Μαγνήτης αφθονίας – Το μαγικό φίλτρο της φαντασίας

Μας έχουν μάθει να ανησυχούμε για τα χρήματα, ενώ μία σειρά από αρνητικές πεποιθήσεις έχουν καταγραφεί στο υποσυνείδητο μας για τη δύναμη του χρήματος.