Μαθαίνοντας στην απλότητα που φέρνει την ευτυχία

Ίσως ένα από τα μαθήματα αυτής της κρίσιμης κατάστασης, που όλοι μας βιώνουμε, είναι να κατανοήσουμε, ότι η απλότητα είναι συνυφασμένη με την ευτυχία.