Ο ερωτευμένος κινεί γη και ουρανό

Ο έρωτας είναι ένα τόσο δυνατό συναίσθημα, που ο ερωτευμένος μπορεί να κινήσει γη και ουρανό. Κι όταν μπορείς να κινήσεις τη γη και τον ουρανό, τότε μπορείς να μετακινήσεις κάθε περιορισμό σου.