Σύνδεση με τον Ανώτερο Εαυτό

Η σύνδεση με τον Ανώτερο Εαυτό δεν είναι κάτι άλλο από το να συνδείτε με την Ανώτερη Συνείδησή σας. Ο Ανώτερος Εαυτός σας είναι στην πραγματικότητα εσείς. Είναι εσείς απεριόριστοι και αιώνιοι, είναι η έμπνευσή σας που σας καθοδηγεί μέσω της διαίσθησης και της διορατικότητας.