Στην επιθυμία σου συμμετέχουν νους, πνεύμα, σώμα

Στην πραγματοποίηση της επιθυμίας σου συμμετέχουν νους, πνεύμα και σώμα. Για τους περισσότερους από εμάς, δεν είναι άμεσα προφανές, ότι το σώμα, το μυαλό και η ψυχή επηρεάζουν άμεσα και σε μεγάλο βαθμό το ένα το άλλο.