Συμπαντικός νόμος: Η δύναμη δεν βρίσκεται στην επανάληψη αλλά στην πίστη

Η επανάληψη είναι χρήσιμη εκεί που δεν υπάρχει η πίστη. Πολλές πρακτικές αναφέρονται στην επανάληψη κάποιων τρόπων που θα μας οδηγήσουν στα επιθυμητά αποτελέσματα.