Συμπαντικός νόμος: Ότι επιθυμείς είναι ήδη δικό σου

Κάθε επιθυμία σου έχει δύναμη, καθώς στη φάση της δημιουργίας της ξεκίνησε από ένα συναίσθημα χαράς. Αν μάλιστα, η επιθυμία σου παρέμενε σαν απλή πρόθεση και δεν γινόταν ανάγκη μέσα σου, τότε θα μπορούσες τη στιγμή που ζητάς κάτι, να το έχεις κιόλας.