Συνδημιουργός της πραγματικότητάς σου

Τι σημαίνει συνδημιουργός της πραγματικότητας μου; Πώς γίνεται να σκέφτομαι κάτι και να γίνεται; Πώς μπορώ να έχω όλα όσα θέλω και ακόμα περισσότερα;