Τα εμπόδια είναι το πνευματικό σου ξυπνητήρι

Καθώς το πνευματικό ξυπνητήρι μπαίνει σε λειτουργία καταλαβαίνεις ότι τα εμπόδια της ζωής σου κάτι θέλουν να σου εμφανίσουν. Τα εμπόδια είναι εκεί για να γνωρίσεις την τελειότητά σου και τη δυνατότητα που έχεις να συνδέεσαι με τον πατέρα σου Θεό μέσα από το «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν».