Τρίτο τσάκρα – θεραπεία του ηλιακού πλέγματος

Το σανσκριτικό όνομα για το τρίτο τσάκρα, το ηλιακό πλέγμα, είναι Manipura, που σημαίνει “λαμπερό κόσμημα”.