Υπέρβαση του φόβου

Ο φόβος είναι μία δημιουργία του «εγώ» και είναι εκεί σε κατάσταση αναμονής για κάτι που θα μας συμβεί (πιθανά) στο μέλλον.