Καταχωρήστε την επιχείρισή σας

Δώστε ολόκληρο το όνομα της επιχείρησης σας ώστε επισκέπτες που τυχόν γνωρίζουν το όνομα της επιχείρησή σας να μπορούν να σας βρουν.

και βοηθήστε στην εύκολη αναγνώριση της επειχείρισης σας.

Πείτε εν συντομία τι θα θέλατε να μάθουν οι πελάτες σας για την επιχείρησή σας το οποίο είναι μοναδικό και το κάνετε καλύτερα από όλους τους άλλους.

Όσο πιο συγκεκριμένοι είστε, τόσο το καλύτερο. Επιλέγξτε τη σχετική κατηγορία που ανήκει η επιχειρήση σας.

Επιλέξτε την τοποθεσία για το φίλτρο αναζήτησης.

Επιλέξτε λίγες λέξεις που σας αντιπροσωπεύουν.

Εισάγετε την διεύθυνση με τη μορφή που ζητάμε ώστε να εμφανιστείτε στο χάρτη και οι επισκέπτες να μπορούν να λάβουν οδηγίες.

Το τηλέφωνο επιχείρησης προσελκύει 3 φορές περισσότερους πελάτες από το κινητό σας τηλέφωνο. Προτιμήστε τη χρήση αριθμού σταθερού τηλεφώνου αντί για τον αριθμό του κινητού σας, αν είναι δυνατόν.

Θα ειδοποιηθειτε στο email για την καταχώρηση.