Διεύθυνση:

Αλκμάνος 2 & Παπαδιαμαντοπούλου

Τηλέφωνο:

210 7293345