Διεύθυνση:

Πτολεμαίων 30, Κέντρο Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο:

2310531365