Διεύθυνση:

Μητροπολίτη Καλίδου 108, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:

2310 413 795