Διεύθυνση:

Κοκκινάκη, Κηφισιά

Τηλέφωνο:

2114019724