Διεύθυνση:

Αιγαίου 5, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:

2310 448484