Διεύθυνση:

Δάσους 7, Κηφισιά

Τηλέφωνο:

210 8011118