Διεύθυνση:

Μεσογείων 303, Χαλάνδρι

Τηλέφωνο:

21 0262 8639