Διεύθυνση:

Πετρούτσου 25, Μαρούσι

Τηλέφωνο:

21 0213 1031