Διεύθυνση:

Μητροπόλεως 101, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:

2311291710