Κβαντική

Kvantiki Kai Nero

Κβαντική και νερό

Πώς το νερό συνδέεται με την κβαντική; Μπορεί ένας αρχάριος στον διαλογισμό να έχει γρήγορα αποτελέσματα χάρη στην επαφή του με το νερό;