Ensomatosi Gnosis Kvantiki Therapia Mathites Fitites

Η σύνδεση και η αφομοίωση των γνώσεων μέσω της κβαντικής για μαθητές και φοιτητές

Κοινοποίηση

Πώς θα μπορούσαν μαθητές και φοιτητές να βοηθηθούν μέσω της κβαντικής θεραπείας στην αφομοίωση της γνώσης; Μήπως υπάρχει ο τρόπος να κατανοήσουν ευκολότερα τη ύλη που καλούνται να καλύψουν, ώστε να αποδώσουν τα μέγιστα στις εξετάσεις;

Με μεγάλη επιτυχία η Κυριακή Σεβαστή υποστηρίζει μαθητές στις πανελλήνιες εξετάσεις, στις εξετάσεις για ξενόγλωσσα πτυχία, αλλά και φοιτητές σε κάθε εξεταστική τους. Η Κυριακή Σεβαστή στη συνέντευξη της στο Bluemind Magazine (ΒΜΜ) μας εξηγεί πώς γίνεται αυτό.  

BBM: Υπάρχει λύση στην καλύτερη απομνημόνευση και εμπέδωση γνώσεων των βιβλίων που διαβάζουμε, μέσω της κβαντικής θεραπείας;

ΚΣ: Φυσικά. Η κβαντική φυσική τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται και στην παιδεία. Η κβαντική θεραπεία στηρίζει άλλωστε την εκπαίδευση των μαθητών και των φοιτητών.

Η κβαντική φυσική έχει αποδείξει πως ηύλη σε υποατομικό επίπεδο υπάρχεικαιμετατρέπεται από σωματίδιο (ύλη) σε κύμα (ενέργεια), καθώς και το αντίστροφο. Όλες οι δυνατότητες υπάρχουν ταυτόχρονα και μπορούμε να επηρεάσουμε τη ζωή μας, μέσω της παρατηρητικότητας και να δημιουργήσουμε την πραγματικότητά μας. Κάθε δυναμικό άλλωστε υπάρχει σαν πιθανότητα. Πρόκειται για ένα μοναδικό πρότυπο σύνδεσης μεταξύ των γνώσεων και του μαθητή – φοιτητή.

BBM: Παίζει ρόλο η αντίληψή μας;

ΚΣ: Η αντίληψη που έχει ο καθένας, παίζει σπουδαίο ρόλο στην καθημερινότητά του και κατ’ επέκταση σε ολόκληρη τη ζωή του.

Ο εγκέφαλός μας είναι απέραντα προσαρμοστικός και περιλαμβάνει περίπου 100 δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα. Ο εγκέφαλος ανταποκρίνεται και τελειοποιεί τις νέες δεξιότητες, αρκεί να το ζητήσουμε και όχι να τον περιορίζουμε, σύμφωνα με τις προκαταλήψεις που μας έμαθαν. Όλα εξαρτώνται από το πώς χειριζόμαστε τον εγκέφαλό μας. Αν του διδάξουμε να λειτουργεί με περιορισμό, περιορισμό θα λάβουμε. Αν του διδάξουμε να λειτουργεί απεριόριστα, απεριόριστα κατορθώματα θα λάβουμε.

Επομένως, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλό μας για να είμαστε συνειδητοί και να αντιμετωπίζουμε ικανά όλα αυτά που μας δυσκολεύουν. Γιατί στην πραγματικότητα η αντίληψή μας είναι αυτή που μπαίνει ως εμπόδιο και μας δυσκολεύει. Μόλις συνειδητοποιήσουμε τη δυναμική μας τότε όλα αλλάζουν.

BBM: Μπορούμε δηλαδή να αφομοιώσουμε διάφορες γνώσεις από βιβλία ελληνικά ή και ξενόγλωσσα;

ΚΣ: Μέσω της κβαντικής θεραπείας, μας δίνεται η δυνατότητα να αφομοιωθούν στον μαθητή – φοιτητή, οι γνώσεις από τη διδακτέα ύλη των βιβλίων, οι διάφορες σημειώσεις καθηγητών και συγγραφέων, ακόμη και των videos. Η αφομοίωση πραγματοποιείται τόσο στα ελληνικά βιβλία – σημειώσεις όσο και σε αυτά των ξένων γλωσσών ή και σημειώσεων.

Επίσης, αφομοιώνονται στον μαθητή – φοιτητή, οι γνώσεις του συγγραφέα ή και του καθηγητή.

BBM: Τι διαφορές παρατηρούνται μετά την αφομοίωση – ενσωμάτωση των γνώσεων;

ΚΣ: Η διαφορά είναι εμφανέστατη. Ο μαθητής – φοιτητής έχει ήδη διαβάσει το βιβλίο ή τις σημειώσεις και μόλις γίνει η αφομοίωσηενσωμάτωση, παρατηρεί στο ίδιο βιβλίο ή στις σημειώσεις του, πως έχει εμπεδώσει τη γνώση και η ροή του διαβάσματος είναι πολύ καλύτερη.

Επίσης ο μαθητής – φοιτητής παρατηρεί πως έχει περισσότερη κατανόηση και αντίληψη αυτών που διαβάζει, καλύτερη απομνημόνευση, καθώς κατέχει πλέον τις γνώσεις, περισσότερη θετική αντιμετώπιση και δεκτικότητα στο διάβασμα, διαύγεια και διάκριση, εγρήγορση, έμπνευση και υπομονή. Ταυτόχρονα νιώθει αναπτερομένο το ηθικό του και την αυτοπεποίθησή του, εσωτερική σιγουριά, έλεγχο των σκέψεων και της μνήμης, εξάλειψη του άγχους της εσωτερικής πίεσης και πιθανής δύσπνοιας.

Ο μαθητής – φοιτητής έχει αποκτήσει πλέον νέες δεξιότητες και ικανότητες.

BBM: Γιατί ο μαθητής – φοιτητής να επιλέξει την ενσωμάτωση- αφομοίωση γνώσεων;

ΚΣ: Γιατί καλύπτει λιγότερο χρόνο διαβάσματος με αυτόν τον τρόπο, αποκτά προσαρμοστικότητα και ευελιξία για τη σωστή λήψη απόφασης, δεν υπάρχει το αίσθημα του ακατόρθωτου, αλλά κυριαρχεί η ευκολία και η ροή και διαθέτει καλύτερη αυτογνωσία και αυτοαντίληψη.

Επίσης, τα οφέλη στον γραπτό λόγο έχουν να κάνουν με την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων, ώστε η γραπτή έκφραση να ρέει καλύτερα και εμπνευσμένα, ενώ στον προφορικό λόγο έχει μεγαλύτερηικανότητα και ευχέρεια του προφορικού λόγου, με εύστοχες και πιο περιεκτικές αποκρίσεις. Έχει περισσότερη παρατηρητικότητα και εστίαση της προσοχής του στο εξεταστικό κομμάτι.

BBM: Και στην ακουστική αντίληψη ποιά οφέλη έχει;

ΚΣ: Καλύτερη ακουστική αντίληψη πχ. προφορικού λόγου ή διαλόγων (listening – comprehension). Μεγαλύτερη ταχύτητα των απαντήσεων.

ΒΜΜ: Γνωρίζουμε, ότι ήδη υποστηρίζετε φοιτητές, αλλά και παιδιά που ετοιμάζονται για τις εισαγωγικές εξετάσεις στις ανώτερες και ανώτατες σχολές.

ΚΣ: Ναι, είναι αληθινά μοναδικό να υποστηρίζεις νέα παιδιά σε αυτά που θέλουν να επιτύχουν στη ζωή τους. Γνωρίζοντας, πως ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσουν τη γνώση, είναι να μάθουν την αλήθεια του εαυτού τους, την ουσιαστική αλήθεια της μοναδικότητάς τους. Επίσης, τους βοηθά να συνειδητοποιήσουν πως είναι ικανοί και ισχυροί για να κατορθώσουν αυτό που επιθυμούν και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

BBM: Πόσα βιβλία ή σημειώσεις μπορούμε να ενσωματώσουμε σε μια συνεδρία κβαντικής μιας ώρας;

ΚΣ: Μέχρι 2-3 βιβλία ή αντίστοιχο αριθμό σημειώσεων.

BBM: Υπάρχει περιορισμός στις σελίδες των βιβλίων ή των σημειώσεων;

ΚΣ: Όχι δεν υπάρχει κανένας περιορισμός.

BBM: Περιλαμβάνει η συνεδρία κβαντικής τη μείωση του άγχους ή την αύξηση της απομνημόνευσης, κατανόησης κλπ.;

ΚΣ: Βεβαίως. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, βελτιώνεται άμεσα οποιοδήποτε αρνητικό συναίσθημα υπάρχει, καθώς αυξάνεται η ικανότητα απομνημόνευσης, κατανόησης κλπ.

BBM: Πόσες φορές θα πρέπει να επαναλάβoυμε την ενσωμάτωση- αφομοίωση των γνώσεων;

ΚΣ:  Μια φορά αρκεί.

BBM: Υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής (online) συνεδρίας;

ΚΣ:  Ναι, όλες οι συνεδρίες μπορούν να γίνουν on-line, άλλωστε οι περισσότεροι φοιτητές ζουν εκτός Αθηνών, ακόμη και εκτός Ελλάδας.

BBM: Μπορεί κάποιος να κάνει επιπλέον συνεδρία για ανακούφιση των συμπτωμάτων π.χ. άγχους, πίεσης κλπ.;

ΚΣ:  Βεβαίως, μπορούν να πραγματοποιηθούν όσες συνεδρίες χρειαστούν.

BBM: Πως μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας;

ΚΣ:  Μπορεί να στείλει μήνυμα στο Inbox της σελίδας μου στο Facebook Κυριακή Σεβαστή.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη. Είναι πραγματικά ενθαρρυντικό να μπορούμε να αφομοιώσουμε γνώσεις τόσο εύκολα και απλά. Ελπίζουμε ότι αυτή η συνέντευξη θα αποτελέσει αφορμή για πολλά παιδιά, να λάβουν μία σημαντική βοήθεια στο διάβασμά τους και να επιτύχουν ευκολότερα τους στόχους τους.

Κοινοποίηση

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *