Νόμος της Έλξης

Ο νόμος της έλξης για τα χρήματα

Ο Νόμος της Έλξης για τα Χρήματα

Στην προσπάθεια να εφαρμόσουμε τον νόμο της έλξης για τα χρήματα, χρειάζεται καταρχήν να ελέγξουμε το «εγώ». Πρόκειται για εκείνο το χρήσιμο κομμάτι του εαυτού μας, που θέλει να νιώθει και να βλέπει την εφαρμογή του νόμου της έλξης για να πειστεί.

Etsi Ginetai To Thauma

Έτσι γίνεται το θαύμα!

Τα θαύματα γίνονται με την απόλυτη πίστη, πως αυτό που ζητάς, συμβαίνει ήδη. Ακόμα κι αυτό που ζητάς αφορά ένα άλλο πρόσωπο, να γνωρίζεις ότι όλα μπορούν να αλλάξουν.