Εργασία

Εργασία

Κοινοποίηση

  • Οι πελάτες μου εκτιμούν τις υπηρεσίες μου και τα προϊόντα μου.
  • Η εργασία μου φέρνει οικονομική αφθονία.
  • Λαμβάνω εύκολα σοφές αποφάσεις και επιβραβεύομαι για αυτό.
  • Η θετική στάση, η διάκριση και η τιμιότητά μου, ελκύουν νέες ευκαιρίες.
  • Ακτινοβολώ επιτυχία.
  • Κάνω το καλύτερο που μπορώ στην εργασία μου και επιστρέφεται σε εμένα το κάλλιστο.
  • Πραγματοποιώ εύκολα όλους τους στόχους μου.
  • Οι συνάδελφοί μου με αντιμετωπίζουν με καλοσύνη και σεβασμό.
  • Νιώθω υποστήριξη από τους συναδέλφους μου και τον εργοδότη μου.
  • Νιώθω ασφαλής.

Κοινοποίηση