Καλύτερη Ζωή

προσευχή

Πως ενεργεί η προσευχή

Στην πραγματικότητα η προσευχή είναι η αγάπη, είναι η ευγνωμοσύνη, είναι η αφοσίωση, είναι η ουσία.