Ζώδια

Μετεωνικοί κύκλοι

Μετωνικοι κύκλοι

Πολύ παλιά πίσω στο χρόνο… όταν η γη ήταν ένας νεαρός ακόμα πλανήτης…